Åpent brev til Tromsø Kommune fra Insomnia Festival

Om salget av Muségata 2 til Universitetet i TromsøInsomnia er Norges største og lengstlevende festival for elektronisk musikk og relaterte kunstformer. For noen dager siden avviklet vi vår 18ende festival. Festivalen byr på elektronisk musikk, kunstutstillinger, installasjoner, workshopper og seminarer. Vi er en organisasjon som driftes gjennom prosjekter – det være lokale samarbeidsprosjekter og store internasjonale prosjekter. I tillegg til konserter som holdes på Studentsamfunnet Driv, har Insomnia hvert år aktivitet på og i samarbeid med de lokale uavhengige kunstneraktørene i byen: Kurant Visningsrom, Small Project og selvfølgelig Tromsø Kunstforening (TKF).

Insomnia har i mange år samarbeidet med Tromsø Kunstforening som et visningssted for kunstutstillinger, seminarer og mindre konserter. For oss er det viktig å poengtere at hvis kunstforeningen forsvinner, er det mer enn et kulturlokale som går tapt.

Kunstforeningen er en viktig del av Tromsøs kulturliv, og har vært en av de mest sentrale institusjonene for alle som utøver kunst og kultur i byen. Den er en institusjon som evner å samarbeide med utøvende kunstnere og organisasjoner. Det finnes andre store visningsrom for kunst i Tromsø, men TKF har alltid vært den aktøren som ene og alene har basert sin aktivitet på å vise kunstverk av aktive levende kunstnere. Dette har vært spesielt utslagsgivende for Insomnia, som i hovedsak defineres som en musikkfestival, men som presenterer et program med bredde.

Insomnia opplever at Tromsøs frie kulturliv nå er i fare. Situasjonen er at Tromsø kommune planlegger å overlate bygget som huser Tromsø Kunstforening til Universitet i Tromsø. Fra en politikers ståsted kan dette virke som en fortreffelig løsning. En stor offentlig institusjon vil kjøpe et falleferdig bygg som i framtiden vil koste kommunen millioner i oppussing. Men tilbake vil vi stå med et ruinert kulturliv. Det private leiemarkedet er så kostbart at et visningssted for kunst ikke har noen plass der, det viser Kurants ørkesløse vandring etter et nytt sted. At Kurant fortsatt eksisterer er ene og alene pga. ildsjeler hvis innsats ikke virker å være verdsatt. Blir kunstforeningen kastet ut forsvinner da enda et av de få uavhengige visningsstedene for samtidskunst. Vi er allerede nå vitne til hvordan nyutdannede kunstnere fra kunstakademiet flytter fra byen. Dette er unge, energiske, kreative folk som kunne etablert seg og virket i Tromsø. De nedlegger også masser av frivillig arbeid for ikke-kommersielle kulturaktører og beriker de. Tromsø trenger slike folk.

Politikerne i byen fraskriver seg med dette sitt ansvar overfor byens kunstnere og kulturpublikum. Tilbake sitter kanskje noen med et håp om at Universitet kan videreføre litt av den kunstneriske aktiviteten i huset de ønsker seg. Men her overlates en viktig del av den kulturelle utviklingen i byen til en institusjon utenfor vår demokratiske kontroll, og med en annen agenda enn å utvikle Tromsø som by. Dette vil få store konsekvenser for både byen og Universitet som selv er avhengig av et bredt kulturliv for at byen skal være attraktiv for studenter og forskere. Kommunen har her et ansvar som ikke kan overlates til aktører som universitetet eller markedet. Nord-Norges største by må ha en selvstendig og aktiv kulturpolitikk. Insomnia mener Tromsø Kommune bør videreføre den støtten de tidligere har gitt til Tromsø Kunstforening og kunstnerne som holder til i Muségata 2.

Per dags dato består den frie kunstscenen i Tromsø hovedsakelig av aktiviteten som finner sted på Small Projects, Kurant Visningsrom og Tromsø Kunstforening. Den frie kunstscenen i Tromsø er avhengige av hverandre for å kunne overleve. Man trenger flere lokaler og man trenger flere aktører for at kunstscenen skal, ikke bare overleve, men i det hele tatt vokse. Store deler av Insomnias aktivitet kunne ikke vært gjort uten disse aktørene og menneskene. Den lokale kunstscenen trenger møteplasser. Vi kan ikke jobbe med kunst uten at vi møtes omkring kunsten. Vi kan ikke skape nye prosjekter og samarbeid om aktørene bak arrangementene ikke har en møteplass. TKF er per dags dato det viktigste møtepunktet mellom kunsten og menneskene i Tromsø. Vi har et vibrerende kunstliv her i Tromsø, og TKF har lagt det historiske grunnlaget for dette.

Insomnia står på sidelinjen og observerer hvordan våre viktigste lokale partnere sliter med å opprettholde sine virksomheter her i nord. Visningsrommet Kurant er truet med nedleggelse da de ikke finner et nytt lokale å drifte fra, samt Small Projects får nærmest ingen lokal støtte sammenlignet med deres samfunnsbidrag. Hvis vi i tillegg får et salg av TKF bygget til en aktør som ikke kan garantere dets fremtid, vil dette kunne true hele den kunstneriske tilstedeværelsen i Tromsø by, ja i hele Nord Norge. At dette i det hele tatt vurderes er for oss hinsides. Tromsø trenger en flora av aktører som jobber på forskjellige måter som kan være tilstede for prosjekter i ulike faser og med ulike former.

Samtidskunst er ekstremt viktig for samfunnets utvikling, som en av de få feltene, sammen med samtids -dans, -teater, -film, -litteratur og -musikk, som kan se på samfunnet med et kritisk blikk og få oss til å reflektere over hvilken måte vi lever våre liv på. Samfunnet, og menneskene i det, er avhengig av dette kritiske blikket for å kunne orientere og utvikle seg. Enhver by med respekt for seg selv og sine innbyggere sørger derfor for at disse har tilgang til samtidskunst. Uten en fysisk plass å være er Insomnia redd for at TKF vil forsvinne, og med TKF vil et sentralt sted for samtidskunsten også bli borte. Dominoeffekten kan bli at menneskene bak samtidskunsten også vil forsvinne, som igjen vil føre til et særdeles tynt miljø for de som er igjen i byen. Dette vil være svært kritisk. Insomnia, som en av byens uavhengige aktører for nyskapende kunst og kultur, er avhengige av de andre aktørene for å kunne vokse og overleve.

Hvis kommunen ønsker at Tromsø skal være en attraktiv plass å bo og bli boende, så må de sørge for å gi befolkningen et tilfredsstillende kulturtilbud, noe som også er i tråd med vedtatt politikk. Folk må kunne få oppleve kunst av samme kvalitet her i Tromsø som andre storbyer rundt om i Europa hvis de skal ønske å fortsatt bo her. Insomnia kan ikke forstå hvordan dette vil la seg gjøre om Muségata 2 blir solgt til UIT.

Previous Article All Articles Next Article